Biznes

Usługi

Doradztwo inwestycyjne

Na podstawie kryteriów określonych przez klientów aktywnie poszukujemy odpowiednich produktów inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych.

Klienci kupujący lub sprzedający nieruchomość mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie:

  • wyboru nieruchomości i jej oceny
  • analizy rynku
  • wyceny nieruchomości
  • zbudowania bazy danych (data room)
  • zarządzania procesem due diligence (ekonomicznym, prawnym, technicznym)
  • wyboru inwestorów
  • strategii zakupu/sprzedaży
  • zarządzania aktywami i doradztwa po zakupie.

Investment advisory Contact Person:

Maja Biesiekierska
Head of Advisory and Asset Management

E-mail: Maja.Biesiekierska@prelios.com

Ponadstandardowe zarządzanie portfelami nieruchomości

Oferujemy usługi zarządzania aktywami (zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak biura, centra handlowe i parki magazynowe), do których należy profesjonalne doradztwo połączone z identyfikacją i rozwiązywaniem problemów dotyczących określonego portfela. Celem naszych usług jest wykorzystanie potencjału portfela i maksymalizacja jego wartości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Nasze działania obejmują zarządzanie portfelem nieruchomości, począwszy od ich zakupu przez inwestora, poprzez nadzór nad wynajmem i bieżące zarządzanie za pośrednictwem administratora, aż po przygotowywanie transakcji sprzedaży w najbardziej korzystnym dla inwestora momencie.

Obsługa non performing loans

Usługa ta jest skierowana do właścicieli aktywów wysokiego ryzyka, a także banków odczuwających skutki posiadania przeterminowanych kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych (tzw. Non Performing Loans). Zespół Prelios Real Estate Advisory oferuje klientom wiedzę zdobytą podczas zarządzania i stabilizowania trudnych oraz ryzykownych portfeli nieruchomości w Polsce i za granicą.

Due diligence (badanie nieruchomości)

Zespół Prelios Real Estate Advisory posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy nieruchomości pod kątem umów najmu, obecnych i przyszłych przychodów, kosztów operacyjnych oraz koordynacji procesu badania due diligence, które prowadzimy z udziałem ekspertów z różnych dziedzin (analiza prawna, ekonomiczna, podatkowa, środowiskowa, techniczna). Dzięki temu nasi klienci uzyskują informacje o każdym aspekcie funkcjonowania danej nieruchomości.

Negocjacje i renegocjacje umów najmu

Spółka Prelios Real Estate Advisory reprezentuje zarówno właścicieli jak i najemców w procesie renegocjacji umów najmu w nieruchomościach komercyjnych. Szczególnie w przypadku umów, w których znaczenie ma nie tylko optymalny czynsz, ale także inne warunki umowy najmu, dobra znajomość prawa regulującego relacje pomiędzy najemcą a wynajmującym pozwala optymalnie zabezpieczać interesy naszych klientów. Każde renegocjacje odnosimy do sytuacji rynkowej i aktualnych stawek czynszów i świetnie poruszamy się w prawnych aspektach umów najmu. Dzięki doświadczeniu w zakresie renegocjacji możemy wspierać naszych klientów nawet w najtrudniejszych rozmowach.

 

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2018 - 16:45